ovbonetwdel's FotoPage

By: ovbonetwdel truditvifi

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[Archive]
Monday, 22-Jul-2013 16:40 Email | Share | | Bookmark
Termoregulacja

Termoregulacja – zdolność do utrzymania temperatury ciała w zakresie optymalnym dla organizmu. Niekiedy zawęża się znaczenie tego pojęcia do mechanizmów występujących u ptaków i ssaków.

U ludzi można wyróżnić dwa rodzaje termoregulacji:

<ol><li>behawioralną – świadomą, polegającą na ubieraniu się adekwatnym do warunków i temperatury otoczenia,</li>

<li>fizjologiczną – opartą na odruchach bezwarunkowych (np. dreszcze przy obniżeniu temperatury, pocenie się)</li>

</ol><h2><span class="mw-headline" id="Sposoby_wymiany_ciep.C5.82a_z_otoczeniem">Sposoby wymiany ciepła z otoczeniem</span> </h2>

Wymiana ciepła z otoczeniem następuje gdy temperatura otoczenia jest różna od temperatury organizmu. Wymiana taka może następować na drodze:

<ul><li>promieniowania,</li>

<li>konwekcji,</li>

<li>przewodzenia,</li>

<li>parowania.</li>

</ul><h2><span class="mw-headline" id="Sens_termoregulacji">Sens termoregulacji</span> </h2>

Zgodnie z prawem Van't Hoffa enzymy działają skuteczniej przy wyższej temperaturze. Wyższa aktywność enzymów skutkuje podwyższonym tempem metabolizmu, który jest od nich całkowicie zależny. Górna granica wzrostu aktywności enzymów wynosi około 40 °C - przy tym progu rozpoczyna się denaturacja białek (enzymy w znakomitej większości są białkami). Dlatego organizmy dążą do utrzymywania temperatury nieco poniżej 39 °C.

<h2><span class="mw-headline" id="Utrzymywanie_temperatury">Utrzymywanie temperatury</span> </h2><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Goose_bumps.jpg/250px-Goose_bumps.jpg" width="250" height="188" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Goose_bumps.jpg/375px-Goose_bumps.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Goose_bumps.jpg/500px-Goose_bumps.jpg 2x"/>

Typowa reakcja skóry człowieka na chłód - gęsia skórka

Zarówno organizmy zmiennocieplne jak i stałocieplne starają się utrzymać odpowiednią temperaturę. Odbywa się to poprzez behawior zwierząt - zachowania takie jak wygrzewanie na słońcu i preferowanie odpowiedniej temperatury otoczenia - oraz, w przypadku organizmów stałocieplnych, wewnętrzne mechanizmy utrzymywania temperatury. Do wewnętrznych mechanizmów utrzymywania temperatury należą:

Odpowiedzialne za wydzielanie ciepła w organizmie:

<ul><li>wątroba jest jednym z głównych narządów ogrzewających krew;</li>

<li>drżenie mięśniowe - czyli szybkie skurcze powodują wzrost temperatury;</li>

<li>cykle jałowe (czyli cykle, w których z gradientu elektronów w mitochondrium nie tworzy się ATP tylko ciepło) powodują wzrost temperatury. Cykle jałowe są charakterystyczne dla brunatnej tkanki tłuszczowej;</li>

<li>działania hormonalne, takie jak zwiększenie lub spadek aktywności tarczycy więc i wydzielania hormonu tyroksyny.</li>

</ul>Odpowiedzialne za wymianę ciepła z otoczeniem, ograniczające ucieczkę ciepła z organizmu:

<ul><li>wymienniki przeciwprądowe w przepływie krwi w kończynach, powietrza w nozdrzach;</li>

<li>termiczne bariery izolacyjne takie jak: tkanka tłuszczowa, sierść, pióra.</li>

</ul>Odpowiedzialne za oddawanie ciepła do otoczenia:

<ul><li>ułatwienie przepływu ciepła do powierzchniowych warstw organizmu np. kurczenie lub rozkurczanie naczyń krwionośnych skóry. Gdy organizm dąży do zachowania ciepła, naczynia krwionośne kurczą się i krew nie może tracić ciepła poprzez kontakt z chłodniejszym powietrzem;</li>

<li>zwiększenie odbioru ciepła poprzez parowanie - pocenie i ziajanie.</li>

</ul><h2><span class="mw-headline" id="Stany_patofizjologiczne">Stany patofizjologiczne</span> </h2>

Struktura nerwowa zwana ośrodkiem termoregulacji jest odpowiedzialna za ustalenie odpowiedniej temperatury i podjęcia decyzji o działaniach mających na celu jej podniesienie lub obniżenie. W przypadku infekcji, naturalną odpowiedzią organizmu jest wzrost temperatury. Ośrodek termoregulacji podwyższa swój punkt nastawczy (tzw. set point) na wyższy. Organizm zaczyna dążyć do osiągnięcia nowego, wyższego punktu nastawczego. Następuje chwilowa hipotermia podczas której jest intensywnie produkowane ciepło (na przykład poprzez drżenie mięśni). Trwa to do osiągnięcia temperatury wyznaczonej przez ośrodek termoregulacji. Po podaniu leków przeciwgorączkowych punkt nastawczy obniża się, następuje chwilowa hipertermia z intensywną utratą ciepła (intensywne pocenie) do osiągnięcia punktu nastawczego. Gorączka i anapireksja są stanami w których organizm kontroluje temperaturę narzuconą mu przez ośrodek termoregulacji. Hipertermia i hipotermia są przykładami stanów, w których niezależnie od narzuconej temperatury, organizm ze względu na niewydolny mechanizm utrzymywania ciepła (lub skrajne warunki zewnętrzne) nie jest w stanie utrzymać odpowiedniej temperatury, co może być niebezpieczne dla zdrowia

<h2><span class="mw-headline" id="Fizjologiczne_wahania_temperatury">Fizjologiczne wahania temperatury</span> </h2>

<h2><span class="mw-headline" id="Zobacz_te.C5.BC">Zobacz też</span> </h2>

<ul><li>anapireksja</li>

<li>ośrodek termoregulacji</li>

</ul><h2/>

<img alt="Star of life.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Star_of_life.svg/20px-Star_of_life.svg.png" width="20" height="19" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Star_of_life.svg/30px-Star_of_life.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Star_of_life.svg/40px-Star_of_life.svg.png 2x"/>Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.<span id="interwiki-de-ga"/>

Monday, 22-Jul-2013 12:27 Email | Share | | Bookmark
TraczeTracze (Mergini) – plemię ptaków z podrodziny kaczek, rodziny kaczkowatych. Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące Eurazję i Amerykę. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

<ul><li>długość ciała w granicach 30-60 cm</li>

<li>masa 500-2000 g</li>

<li>różnorodnie upierzone (od czarnego po niebieskie)</li>

<li>silnie zaznaczony dymorfizm płciowy</li>

<li>żywią się pokarmem zwierzęcym lub mieszanym</li>

<li>gatunki drapieżne mają charakterystyczny, wąski, ostry dziób z blaszkami przekształconymi w ostre ząbki</li>

<li>nurkują osiągając do 60 m</li>

<li>gniazdo na ziemi, w szczelinie skalnej lub dziupli</li>

<li>wyprowadza jeden lęg w roku, jaja wysiaduje i opiekuje się pisklętami wyłącznie samica.</li>

</ul>Traczami nazywa się również potocznie przedstawicieli rodzaju <i>Mergus</i>.

Do plemienia należą następujące rodzaje i gatunki:

<ul><li>Rodzaj: <i>Somateria</i>

<ul><li>edredon (<i>Somateria mollissima</i>)</li>

<li>turkan (edredon okazały) (<i>Somateria spectabilis</i>)</li>

<li>edredon okularowy (<i>Somateria fischeri</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Polysticta</i>

<ul><li>birginiak (pstrokaczka) (<i>Polysticta stelleri</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Camptorhynchus</i>

<ul><li>kaczka labradorska (<i>Camptorhynchus labradorius</i>) †</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Histrionicus</i>

<ul><li>kamieniuszka (<i>Histrionicus histrionicus</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Clangula</i>

<ul><li>lodówka (<i>Clangula hyemalis</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Melanitta</i>

<ul><li>markaczka (<i>Melanitta nigra</i>)</li>

<li>markaczka amerykańska (<i>Melanitta americana</i>)</li>

<li>uhla pstrodzioba (<i>Melanitta perspicillata</i>)</li>

<li>uhla (<i>Melanitta fusca</i>)</li>

<li>uhla garbonosa (<i>Melanitta deglandi</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Bucephala</i>

<ul><li>gągołek (<i>Bucephala albeola</i>)</li>

<li>sierpiec (gągoł północny) (<i>Bucephala islandica</i>)</li>

<li>gągoł (<i>Bucephala clangula</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Lophodytes</i>

<ul><li>kapturnik (tracz amerykański) (<i>Lophodytes cucullatus</i> syn. <i>Mergus cucullatus</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Mergellus</i>

<ul><li>tracz bielaczek (bielaczek) (<i>Mergellus albellus</i> syn. <i>Mergus albellus</i>)</li>

</ul></li>

<li>Rodzaj: <i>Mergus</i>

<ul><li>tracz brazylijski (<i>Mergus octosetaceus</i>)</li>

<li>tracz auklandzki (<i>Mergus australis</i>) †</li>

<li>szlachar (tracz długodzioby) (<i>Mergus serrator</i>}</li>

<li>tracz chiński (<i>Mergus squamatus</i>)</li>

<li>tracz nurogęś (nurogęś) (<i>Mergus merganser</i>)</li>

</ul></li>

</ul><h2/>Tuesday, 4-Jun-2013 01:11 Email | Share | | Bookmark
Moje prace dla każdego

Cześć. To pierwszy wpis, następne będą o wiele ciekawsze


[Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net